aleksndar
Александър Шиндилски, 1 Юни, 1961, Мъж,
Пълно описание